Konečně vás zbavíme nežádoucích nájemníků...
Více zde

Likvidace švábů a jiného hmyzu...
Více zde

Specializujeme se na hubení štěnic...
Více zde

Komplexní služby v oblasti dezinfekce...

Více zde

DEZINSEKCE

Dezinsekce je soubor opatření, která vedou k vyhubení lezoucího a létajícího hmyzu. Používáme nejnovější a vysoce efektivní insekticidní přípravky. Disponujeme moderní aplikační technikou, která zaručuje maximální účinnost v boji proti hmyzu. Mezi nejčastější škůdce patří štěnice, mravenci (zahradní, farao), švábi (rus domácí, šváb obecný), vosy, sršně, blechy, zavíječi, rybenky, mouchy, octomilky, potemníci a červotoči.

ŠTĚNICE   ŠVÁBI  |  MRAVENCI  |  VOSY  |  BLECHY  |  ŠKŮDCI DŘEVA   ZAVÍJEČI  RYBENKY  |  POTEMNÍCI

ŠTĚNICE DOMÁCÍ

Štěnice domácí (někdy označována jako štěnice obecná, postelová či postelní) dosahuje v dospělosti velikosti 4 – 8 mm. Jsou ploché, zrzavě až hnědě zbarvené. Jedná se o hmyz, který se živí lidskou krví, je aktivní v nočních hodinách. Reaguje na teplotu a oxid uhličitý (CO2). Saje převážně na odhalených částech těla a to přibližně 10 – 15 minut. Přes den jsou v úkrytech. Vyskytují se převážně ve vzdálenosti 2-3 metrů od postele. Kromě člověka může výjimečně parazitovat také na domácích (teplokrevných) zvířatech.

 

Samice dokáže naklást za život desítky až stovky vajíček (až 480). Vývoj od vajíčka do vajíčka trvá 30 - 45 dní (v závislosti na teplotě prostředí). Ideální teplota pro štěnice je 23-25 °C. Mají 5 stádií, každé nymfální stádium se musí nasát krve, aby mohl vývoj pokračovat. Přežijí bez potravy i více jak 1 rok. Při ideální teplotě se dožívají až jednoho a půl roku. Tento hmyz se v úkrytu zdržuje ve skupinkách. Nebylo u nás potvrzeno, že by štěnice přenášely choroby. Místa po jejich sání ale svědí, případně jsou oteklé. Při škrábání potom může dojít k přenosu infekce. Někdy dochází ke kožním reakcím až po několika dnech. U některých lidí nedochází k vůbec žádné reakci.

Projevem výskytu štěnic jsou zmíněné kožní reakce – štípance. Poštípání se projevuje u každého člověka jinak (ani lékař nemusí poznat, že se jedná o štěnici). Pokud se reakce na těle objeví, většinou se jedná o 2 – 3 štípance jdoucí za sebou. Velkým indikátorem výskytu je trus nebo krvavé skvrny na povlečení, případně na samotné posteli.

 

Nejčastější místa úkrytu štěnic:

stenice

ůžete si je přivést z dovolené, při cestě hromadnou dopravou nebo přinést ve starém nábytku či obrazech. Jejich ploché tělo umožňuje dokonalé schování během dne. Výskyt štěnic nemá nic společného s čistotou v bytě. Úklid bohužel nezaručí, že se štěnicím vyhnete, prevence téměř neexistuje.

 

Štěnice se také běžně vyskytují ve všech typech ubytovacích zařízení, je to dáno zvýšenou migrací a cestovním ruchem. Dezinsekce štěnic(nesprávně deratizace štěnic) je časově náročná, každý zákrok je potřeba řešit individuálně. Před samotným zákrokem rozhodně nevyhazujte ani nepřemisťujte žádný nábytek, hrozí rozšíření do dalších místností nebo sousedních bytů.

 

Nábytek zasažený štěnicemi se nemusí likvidovat, k tomuto přistupujeme pouze ve výjimečných případech.

 

Používáme nejmodernější a osvědčené přípravky, které jsou pro použití v České republice registrovány. Ve většině případů provádíme 2 zásahy v rozmezí cca 2-3 týdnů. Na každý zákrok je třeba pohlížet individuálně. Na místě zásahu Vám znovu poskytneme všechny potřebné informace, provedeme prohlídku prostor a doporučíme postup pro konkrétní situaci.

stenice1stenice2stenice3stenice4stenice6stenice7stenice8stenice9stenice1012345678910

   


ŠVÁBOVITÝ HMYZ (RUS DOMÁCÍ, ŠVÁB OBECNÝ)

Obecně se tento hmyz nejčastěji vyskytuje v jádrech domů, koupelnách, kuchyních, výrobních a potravinářských provozech – sporáky, ledničky, dřezy, myčky, rozvody. Je aktivní v nočních hodinách, kdy vylézá za potravou. Může být přenašečem bakterií a závažných onemocnění (žloutenka, salmonela).

Likvidaci švábů provádíme nejčastěji pomocí požerové nástrahy ve formě gelu, druhým způsobem je aplikace insekticidu formou postřiku. Volně prodejné lepové pasti slouží pouze k monitorování!

 

Rus domácí (Blattella germanica)

Zbarvení dospělého jedince je „špinavě žluté“. Délka těla dospělého jedince se pohybuje v rozmezí 1-1,5cm, mají dlouhá křídla, která překrývají zadeček. Larvy, které jsou čerstvě vylíhlé, mají velikost zhruba 2mm, mohou dorůst až velikosti dospělce. Za život samice vytvoří v průměru 6-8 pouzder s vajíčky (ooték), vždy obashuje asi 30 vajíček. Vývoj od vajíčka k dospělci trvá při ideální teplotě asi 2 - 3 měsíce. Maximální délka života je u dospělce půl roku.

Jedná se o velmi častého návštěvníka jak domácností, tak restaurací nebo skladů. V domácnosti se jedná hlavně o elektrospotřebiče, kuchyňskou linku a koupelnu. Problémem bývá jádro panelových domů. Dobře leze i po skleněném povrchu. Může dojít k znehodnocení potravin trusem, je také přenašečem původců různých chorob (žloutenka, salmonela). Šíří nepříjemný zápach a produkují alergeny.

Likvidace tohoto škůdce není snadná, je spojená s použitím insekticidních přípravků. Není výjimkou, že takové zásahy se musí i několikrát opakovat.

 

Šváb obecný (Blatta orientalis)

Tělo dospělých jedinců má zbarvení tmavě hnědé (někdy až černé). Křídla jsou kratší než zadeček. Délka dospělce se pohybuje od 1,5 – 2,5 cm. Larvy jsou bezkřídlé, po vylíhnutí mají bělavé zbarvení. Samice za život vytvoří asi 8 ooték, kdy každá obsahuje asi 15 vajíček. Vývoj od vajíčka po dospělého jedince trvá nejméně 6 měsíců. Záleží na teplotě prostředí. Život dospělců může být různý, většinou se jedná o časový horizont 1-3 měsíce. Vyhledává vlhké úkryty s teplotou nad 20 stupňů, je aktivní v nočních hodinách. Jedná se o všežravce, který dokáže hladovět až 3 týdny. Úkrytem jsou tmavá a těsná místa, sklepy a kanalizace.

Stejně jako Rus domácí znehodnocuje potraviny, je významným původcem alergenů a pasivně přenáší choroboplodné organismy. Může být přenašečem roztočů.

Stejný je také postup likvidace, je důležité udržovat co největší možnou čistotu.

svabi1svabi2svabi3svabi4svabi5svabi6svabi7svabi812345678

   


MRAVENCI

Mravenci rodu Lasius – obecný, domácí

Tyto druhy mravenců jsou v Evropě původními druhy. Žijí ve velkých koloniích – mraveništích. Mraveniště budují v půdě nebo ve zdech domů (v chodnících). Tito mravenci se vyskytují nejčastěji v jarním a letním období, kdy pronikají do obytných objektů.

Vývoj z vajíčka do dospělce trvá asi 2 měsíce. Dělnice žijí 2 - 3 roky, královna dokonce více jak 15 let. Délka těla dosahuje několika milimetrů. Potravu tvoří především cukr a bílkoviny. Ve velkém množství jsou nepříjemní a činí potraviny nepoživatelné.

K likvidaci se používá zejména insekticid ve formě postřiku. Lze také aplikovat specifickou gelovou nástrahu.

 

Mravenec faraón (Monomorium pharaonis)

Jedná se o druh, který byl do Evropy zavlečen. Původem z tropických oblatí Afriky. Má světle červené (rezavé) zbarvení. Délka těla je cca 2-3mm. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá zhruba 6 týdnů. Záleží na teplotě a vlhkosti. Královna se dožívá asi jednoho roku, dělnice zhruba 5 – 6 měsíců.

Nachází se nejčastěji v domech s centrálním topením. Výskyt zaznamenáváme tehdy, když začíná topné období. Hnízda si buduje v prasklinách, bytových jádrech, pod dlaždičkami nebo u umyvadla. Způsobuje škody především na potravinách, zejména na potravinách s vysokým obsahem bílkovin (maso). Požírá však i ostatní potraviny nebo mrtvý hmyz. Kromě toho, že znehodnocuje potraviny žírem, může docházet k přenosu bakteriálních chorob. Je důležité dodržovat čistotu a hlídat přinesené potraviny a místa jejich skladování.

K likvidaci používáme nejčastěji insekticid ve formě požerové nástrahy. Při hubení musí dojít ke zničení všech kolonií v celém ošetřovaném objektu. Nástraha tak musí být aplikována na vhodná místa ve všech bytech zamořeného domu.

   


VOSY A SRŠNĚ

Tyto druhy hmyzu asi není třeba dlouze představovat, většina z nás se s ním setká ve volné přírodě, případně na zahradě. Nejčastěji se jedná o vosu obecnou, vosu útočnou a sršeň obecnou. Pokud vytvoří hnízdo v blízkosti našeho obydlí, jedná se o nepříjemný problém.

Proměna od vajíčka po dospělce trvá zhruba 1 měsíc. Délka těla je různá, vosy mají tělo zhruba 20 - 30mm dlouhé. Sršeň může dosahovat 3 – 4 cm. Samci po oplození samic hynou. Hnízdo je tvořeno hmotou z rozkousaného dřeva. Hnízda mohou být zavěšená například pod střechou nebo umístěna v zemi v norách po hlodavcích. Jedno hnízdo může mít několik stovek (někdy až několik tisíc) jedinců. Potravu tvoří mouchy, larvy hmyzu nebo produkty obsahující cukry. Celá kolonie vos s příchodem prvních mrazů zahyne, přežijí pouze mladé oplozené samice, které přezimují. Problém nám dělají zejména samice – dělnice. Vosy a sršně nám škodí nejvíce tím, že můžou způsobovat velmi silné alergické reakce po bodnutí, při kterých je nezbytná lékařská pomoc. V lepším případě způsobí bodnutí pouze menší otok, případně znehodnotí potraviny svým žírem.

Při likvidaci je nutné, aby bylo ošetřeno přímo samotné hnízdo a jeho blízké okolí. Jedno hnízdo může mít až několik stovek jedinců. Aktivní jsou ve dne, jejich počet a aktivita se zvyšuje se vzrůstající teplotou. Nejčastěji používáme insekticid ve formě postřiku, v případě potřeby je možné použít popraš, dým nebo aerosol.

Hubení vos nejčastěji provádíme v ranních nebo večerních hodinách, tedy v době, kdy hmyz není tolik aktivní a většina populace se nachází uvnitř hnízda. Po aplikaci insekticidu je potřeba utěsnit prostory, kterými se vosy do hnízda dostávaly.

12345678910

   


BLECHY

Blecha obecná – lidská (Pulex irritans)

V Evropě se vyskutuje mnoho druhů blech, kteří sají krev na různých hostitelích. Tělo těchto cizopasníků je oválné, hnědočervené, lesklé. Délka těla je 3-4mm. Za svůj život může samice naklást 300 – 400 vajíček. Vajíčka klade po každém sání krve. Ke svému vývoji potřebuje teplotu nad 17 stupňů. Vývoj od vajíčka po dospělce trvá 5 – 7 týdnů. Maximální délka života je jeden rok. Tento druh hmyzu napadá jak domácí mazlíčky, tak také člověka. Blecha může přenášet mor, případně vyvolávat alergické reakce. Je tedy nutné hned po zjištění výskytu zasáhnout.

Mezi další zástupce tohoto hmyzu patří blecha psí nebo kočičí, ty ale mají menší tělo.

Nejčastěji se s blechami setkáváme ve spojení s domácími mazlíčky. Před zásahem doporučujeme provést úklid celého bytu, případně plochy, která bude ošetřována. Pelíšky domácích mazlíčků doporučujeme vyprat – vyčistit.

Zákrok složitostí připomíná likvidaci štěnic, jsou však použity jiné přípravky. Zákrok provádíme kombinací postřiku a dýmovnice. Máme vysokou účinnost prvním zákrokem, opakované ošetření proti blechám provádíme výjimečně.

    


ŠKŮDCI DŘEVA

Červotoč proužkovaný (Anobium punctatum)

Má oválné a hnědě zbarvené tělo, které je dlouhé cca 2 – 3 mm. Kukla měří kolem 5 mm. Larvální vývoj trvá kolem 3 let. Larvy dorůstají délky 6 mm.Pro vývoj larev je ideální teplota 23 stupňu a vysoká vzdušná vlhkost. Vývoj jedné generace trvá poměrně dlouhou dobu (2-4 roky). Samice během života naklade20 – 40 vajíček. Samice klade vajíčka do štěrbin a prasklin dřeva. Larvy se po vylíhnutí zavrtávají do dřeva. Přítomnost larev může naznačovat odchlipování dřeva nebo pilinky na jeho povrchu. Potravu pro tyto brouky tvoří dřevo a je jedno jestli jehličnaté nebo listnaté. Může také přenášet dřevokazné houby. Ochranou je impregnace dřeva, nátěr nebo použití chemických látek k tomu určených.

Tesařík krovový (Hylotrupes bajulus)

Jeden z nejvýznamnějších škůdců dřeva, jeho tělo je černohnědé a může být dlouhé až 2 cm. Larvy brouků můžou dosahovat větší velikosti než dospělí jedinci. Samice může naklást až 200 vajíček, které klade do jehličnatého dřeva. Larvy v něm vykusují chodby oválného tvaru a mohou tam žít až 4 roky. Chodbičky jsou v blízkosti povrchu. Larvální stádium běžně trvá 3 – 5 let. V některých případěch může být ale ještě delší! Optimální pro vývoj larev je poměrně vysoká teplota a vzdušná vlhkost. Dospělí tesaříci velmi dobře létají. Žír poškozuje dřevo tím, že se sníží jeho pevnost a nosnost. Brouci se líhnou v období duben-září(říjen). Potravou je pouze jehličnaté dřevo. Jako prevenci lze doporučit dřevo z listnatých stromů, nebo nabarvené – nalakované dřevo borové. Ochranou proti tomuto škůdci jsou kontaktní insekticidní přípravky s impregnačním účinkem. Pokud je dřevo napadeno příliš, je nutné ho zlikvidovat (spálit) a nahradit novým.

    


ZAVÍJEČI

Zavíječ domácí (Pyralis farinalis)

Velmi častý motýl v domácnostech. Motýl o velikosti 12 mm, rozpětí křídel do 26 mm. Jejich barva je hnědočervená s bílými pásky. Má šedavou housenku o velikosti 2 cm. Vyskytuje se zejména v letním období. Samice klade vajíčka na vlhký substrát. Zavíječ má v teplých podmínkách během roku až tři generace. Napadané a poškozené suroviny, nejsou vhodné ke konzumaci. Je potřeba udržet čistotu a potraviny uchovávat v uzavřených obalech. K hubení motýlů se používá insekticidní přípravek proti létajícímu hmyzu. K polapení dospělých jedinců lze využít lepových pastí s feromonem.

 

Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella)

Další významný škůdce v domácnostech. Poletuje ve spížích nebo vysedává na stěnách. Zbarvení křídel je šedožluté až červené. Délka těla je do 1 cm. Housenka je nažloutlá, menší než u zavíječe domácího. Dospělý jedinec příliš neškodí. Samice klade vajíčka ve velkém počtu, až 450 vajíček. Housenky se vyvíjí při 80% vlhkosti vzduchu, pokud je vlhkost nižší, zahynou. Vývoj jedné generace může trvat až čtvrt roku. Potravou pro tento hmyz může být: mouka, pečivo, ořechy, ale také čokoláda nebo houby. Napadené (poškozené) potraviny se nekonzumují, z důvodu možných zažívacích potíží. Je důležité kontrolovat nakupované potraviny.

 

Zavíječ Moučný (Ephestia kuehniella)

I tento druh motýla je v domácnosti značně rozšířen. Křídla mají bílošedou barvu. Délka těla 10–14 mm, rozpětí křídel až 25 mm. Housenka má žlutobílé zbarvení, může dosahovat délky až 2 cm. Dospělci příliš neškodí. Samice tohoto druhu klade až 200 vajíček. Vývoj jedné generace trvá cca 90 dnů. Během roku může stihnout až 4 generace. Jeho hlavní potravou jsou obilniny (mouka), proto se nejčastěji vyskytuje v pekárnách. Znehodnocené potraviny nejsou vhodné ke konzumaci, z důvodu možných zažívacích problémů.

 

Zavíječ skladištní (Ephestia elutella)

Nejmenší motýl ze skupiny zavíječů. Jedná se o velmi škodlivý druh. Dosahuje velikosti 6–8mm . Rozpětí křídel cca 15 m. Přední křídla hnědošedá, zadní křídla šedohnědá. Housenka je žlutavě zbarvená, délka 15 mm. Samice žije pouhé 2 až 3 týdny. Za tu dobu však naklade 100 vajíček. Vývoj jedné generace trvá 2 až 3 měsíce. Délka vývoje je závislá na teplotě a potravě. V průběhu jednoho roku se vyvine jedna až dvě generace, housenky druhé generace jsou schopné přezimovat. Dospělci zahynou při teplotě menší než 5 stupňů. Housenky odolávají velkým minusovým teplotám. Potraviny znehodnocené žírem housenek mají velmi špatnou kvalitu, proto jsou pro konzumaci nevhodné. Jako u ostatních zavíječů je potřeba dodržovat čistotu a skladovat potraviny v uzavřených obalech. Při větším výskytu je doporučeno ošetřit zasažené prostory insekticidním přípravkem.

   


RYBENKY

Rybenka obecná (Lepisma saccharina)

Jedná se o hmyz, který je stříbřitě zbarvený, 2 dlouhá tykadla na hlavě, 3 dlouhé přívěsky na konci zadečku. Délka těla dosahuje 10-12mm. Často se vyskytuje v budovách, konkrétně na vlhkých místech. Délka života maximálně 2-3 roky. Jedná se o hmyz, který je aktivní v nočních hodinách. Během dne se skrývá. Optimální teplota je asi 25 stupňů.

Běžně se vyskytují téměř všude. Pokud je velký výskyt rybenek, mohou způsobit škody na papíru, tapetách, případně také knihách.
Jako pravence před výskytem je doporučeno snížit relativní vlhkost (větrat jen když je venku sucho), udržovat vyšší teplotu v místnostech výskytu, zlepšit ventilaci na WC a toaletách.

Pokud je výskyt opravdu vysoký, je možné ošetit zasažené plochy insekticidním postřikem.

Rybenka skleníková (Thermobia domestica)

Rybenka skvrnitá je velmi mírně zbarvená do hněda. Jedná se o hmyz, který je snadno zaměnitelný s rybenkou obecnou. Také se jedná o živočicha aktivního v noci. Optimální teplota je 35-40 °C.

I zde je důležité, aby byla maximálně snížena relativní vlhkost vzduchu. Pokud je výskyt velký, dochází ke škodám, je opět nezbytné veškeré úkryty ošetřit postřikem. 

   


POTEMNÍCI

Potemník skladištní (Tribolium confusum)

Jedná se o brouka, který je zbarven světlohnědě. Dorůstá velikosti 2,5mm. Dožívá se 1 až 2 let.
Vyskytovat se mohou ve skladech, žijí ve skladovaných produktech. V prázných prostorech se živí zbytky ve štěrbinách nebo prasklinách. Pro vývoj preferují teplotu přes 30 °C.

Nejvýznymější škodou je znečištění skladovaných potrovin a produktů. Je tedy doporučeno aby byla ve skladech teplota nižší než 20 °C.

Napadené produkty by měly být ošetřeny fyzikálně (teplem). Je možné chemické ošetření skladů a ostatních skladovacích ploch.

Potemník moučný (Tenebrio molitor)

Larvální stadium o tohoto druhu trvá 12-15 měsíců. Stadium vajíčka a kukly zhruba 2 týdny. Dospělý jedinec je černý případně hnědočerný. Velikost je zhruba 15 mm. Poměrně dobře létá. Larva může dorůst téměř 3 cm, ty pak napadají různé produkty rostlinného i živočišného původu.

Preferuje tmavá místa. Může napadat potraviny, které jsou dlouho uskladněné. Je tedy dobré produkty pravidelně kontrolovat a omezit dobu skladování.

    

Proč si vybrat právě nás?
Zkušenosti

Mnohaletá praxe v oboru dezinfekce, dezinsekce a deratizace. Předávání zkušeností z otce na syna.

zkusenosti-znak
Rychlost

Přijedeme k Vám v co nejkratším možném termínu. Pohotovost 24 hodin denně.

rychlost-znak
Profesionalita

Hubení škůdců provádíme bezpečně. Používáme nejmodernější metody a aplikační techniku.

profesionalita-znak